Isokatu 19 A 6 | 90100 Oulu
info@instory.fi

Birgitta Ojala

”Itseksi kasvaminen on elämän mittainen matka. Yhdessä asioita tutkien ja jakaen.”

Created with Sketch.

Birgitta Ojala

  • Psykoterapeutti Valvira, KELA korvattavuus
  • Paripsykoterapeutti
  • Perhepsykoterapeutti
  • Sosiaalityöntekijä YTM
  • Sosionomi AMK
  • Psykiatrinen sairaanhoitaja
  • Ammatillisen opettajan pätevyys
  • Lastensuojelun erikoistumiskoulutus
  • Kriisikoulutuksia
  • Johtamisen erikoisammattitutkinto JET

Terapeuttina olen sensitiivinen, kuunteleva ja helposti lähestyttävä. Lähdemme yhdessä pariskunnan ja / tai perheen kanssa tutkimaan ja tarkastelemaan ilmiöitä, suhteita ja vuorovaikutusta puolisoiden tai perheenjäsenten välillä. Tavoitteena keskinäisen ymmärryksen lisääntyminen, voimaantuminen ja olemassa olevien voimavarojen vahvistuminen.

Vaikeista asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, mutta niin, että ketään ei satuteta enempää. Psykoterapeuttina teen mielelläni töitä koko perheen kanssa, myös lapset mukaan ottaen.

Terapia on matka, jonka päämäärää emme aina tiedä etukäteen.

Instory Oy
Isokatu 19 A 6 | FIN-90100 OULU
+358 (0)400 015 454 | birgitta.ojala@instory.fi
info@instory.fi | www.instory.fi

Birgitta Ojala