Isokatu 19 A 6 | 90100 Oulu
info@instory.fi

“Olen pahoillani teille syntyi Down” – vammainen lapsi ja parisuhde, tutkielma

”Itseksi kasvaminen on elämän mittainen matka. Yhdessä asioita tutkien ja jakaen.”

Created with Sketch.

“Olen pahoillani teille syntyi Down” – vammainen lapsi ja parisuhde, tutkielma

Tutkielma; Teija Pirnes-Hyvönen 22.4.2016
”Olen pahoillani teille syntyi down” – parisuhde ja vammainen lapsi.

Tutkielma Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen ja Helsingin Psykoterapiayhdistys ry:n – Helsingfors Psykoterapiförening rf:in järjestämässä psykoanalyyttisen paripsykoterapian koulutuksessa 2012 – 2016.

Tutkielmassa tarkastellaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen merkitystä ja vaikutusta parisuhteeseen ja vanhemmuuteen.

Tutkielman perustuu psykoanalyyttiseen teoriaan lapsen ja yksilön kehityksestä sekä parisuhteesta ja vanhemmuudesta, siinä tuodaan näkyville myös yleisimpiä lasten vammaisuuden tai pitkäaikaissairauden syitä sekä ilmenemismuotoja. Perheitä on lähestytty kirjallisen kyselytutkimuksen kautta.Tutkielma osoitti, että lapsen vammaisuus tai pitkäaikaissairaus haastaa vanhemmat ylisukupolvisesti oman kehityshistorian, yksilöitymisensä äärelle. Vanhemmat joutuvat yhtä aikaa sekä kantamaan iloa syntyneestä lapsesta, että tekemään surutyötä menetetystä terveestä lapsesta. Vammaisen lapsen normaalia suurempi tarvitsevuus, sekä hoito ja kuntoutustoimet arjessa, haastavat vanhempien kykyä jakaa asioita parisuhteessaan, toimia toisilleen kannattelijoina, aikana jolloin normaalin vanhemmuudenkin kysymykset ovat läsnä. Vanhemmat käyvät yksilöinä läpi laajoja tunteita lapsen syntyessä vammaisena tai sairaana ja parisuhteen dynamiikassa tapahtuu muutoksia, mutta mahdollisuutta tunteiden läpikäymiseen ei juurikaan ole. Mahdollisuus äiti – lapsi suhteen symbioottisuudelle ja isän jäämiselle suhteen ulkopuolelle on suuri. Tutkielmassa todettiin lyhyesti myös, että tukitoimia näille vanhemmille tulee kehittää.

Tutkielma julkaistaan Instoryn sivustolla kevään 2017  aikana lyhennelmänä/artikkelina.
Aiheesta mahdollista tiedustella koulutusta.