Isokatu 19 A 6 | 90100 Oulu
info@instory.fi

Paripsykoterapia

”Itseksi kasvaminen on elämän mittainen matka. Yhdessä asioita tutkien ja jakaen.”

Created with Sketch.

Paripsykoterapia

Parisuhde on ihmiselämän tärkeimpiä suhteita. Parhaimmillaan se on ilon ja energian, hyvinvoinnin lähde. Toimivassa parisuhteessa on molemminpuolinen tunne rakkaudesta, luottamuksesta ja turvallisuudesta, tunne siitä, että tulen rakastetuksi ja arvostetuksi ja saan antaa rakkautta sekä arvostusta myös puolisolleni.

Elämän tapahtumien, suhteen vakiintumisen ja mm. perheen perustamisen myötä muutumme ja se mikä toisessa aluksi viehätti voi alkaa tuntua hankalalta. Muuttuminen ei tapahdu puolisoissa samaan
aikaan, ja toisen muuttuessa ei toinenkaan voi jäädä ennalleen, tämä voi synnyttää vaikeitakin ristiriitoja.

Paripsykoterapiassa tarkastellaan parisuhdetta tässä päivässä, pyritään ymmärtämään sitä, millä tavoin molemmat puolisot vaikuttavat suhteeseen. Terapiassa tutkitaan kummankin puolison sisäistä maailmaa, peilataan ylisukupolvista kehitystä  ja näin etsitään ymmärrystä niin omiin, kuin toisenkin tapoihin toimia.
Erilaisuuden ymmärtäminen antaa mahdollisuuden tulla itse hyväksytyksi yksilönä, sellaisena kuin on, sietäen myös toisen erilaisuutta.

Aina suhteessa jatkaminen ei ole mahdollista. Pariterapiassa on mahdollista käsitellä avoimesti myös tätä mahdollisuutta, ja tutkia suhteen päättymiseen johtaneita tekijöitä. Eroon johtavien syiden tutkiminen ja ymmärtäminen voi auttaa kumpaakin puolisoa tunnistamaan oman osuutensa suhteen vaikeuksiin, omia kasvukohtia ja auttaa näin tekemään myös tärkeää surutyötä suhteen päättymisestä.
Erityisesti, jos suhteessa on lapsia, on tärkeää käsitellä vanhemmuuden jatkumista ja lapsen näkökulmaa tilanteeseen.

Paripsykoterapia voi toteutua muutamasta tapaamisesta usean vuoden psykoterapiaan. Paripsykoterapiaan tullaan pääsääntöisesti yhdessä,
mutta terapiaa voidaan toteuttaa myös toisen osapuolen kautta, tällöin muutosta haluava osapuoli voi halutessaan tutkia omaa käyttäytymistään ja osuuttaan suhteessa.

Pariterapiatunnit ovat kestoltaan 90min ja toteutuvat kerran viikossa tai joka toinen viikko. KELA korvaa kuntoutusparipsykoterapiaa toisen puolison B – lausunnon kautta. Tätä mahdollisuutta voidaan tutkia arviointikäyntien yhteydessä.