Isokatu 19 A 6 | 90100 Oulu
info@instory.fi

Perheterapia

”Itseksi kasvaminen on elämän mittainen matka. Yhdessä asioita tutkien ja jakaen.”

Created with Sketch.

Perheterapia

Perhepsykoterapiassa työskennellään usean perheenjäsenen kanssa yhdessä ja keskitytään perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen.

Perheen eri kasvuvaiheet tuovat perheelle  haasteita ja yllätyksiä. Aina näiden haasteiden kanssa ei pärjätä yksin. Perheet, joissa on pieniä lapsia painivat eri kysymysten kanssa kuin perheet, joissa on teini-ikäisiä lapsia tai nuoria aikuisia. Uusperheissä voi olla vaikeaa sovitella yhteen erilaisia tapoja toimia yhdessä.

Perheterapiassa etsitään yhdessä ymmärrystä siitä, mitä perheessä tapahtuu ja miten eri perheen jäsenet näitä tapahtumia kokevat. Perheterapiassa on tärkeää että jokainen perheenjäsen tulee nähdyksi ja kuulluksi yksilönä oman näkökulmansa kanssa , kuitenkin niin että perhe huomioidaan kokonaisuutena. Tarkoituksena on tutkia ja auttaa perhettä heidän ongelmissaan ja yhdessä miettiä millainen perhe he haluavat olla.

Perheen ulkopuolinen henkilö voi saada perheenjäsenet avautumaan omista tunteistaan ja onkin tärkeää kuulla toisten perheenjäsenten mielipiteitä ja ajatuksia, joita arjen kiireen keskellä ei aina malteta pysähtyä kuuntelemaan.

Perheterapiaan tullaan yleensä yhdessä ensimmäisen kerran. Tilanteen kartoituksen jälkeen mietitään missä kokoonpanossa työskennellään eteenpäin.

Perheterapiatunnit ovat kestoltaan 90min ja toteutuvat kerran viikossa tai joka toinen viikko. KELA korvaa perhepsykoterapiaa toisen puolison B – lausunnon kautta. Myös lapsen kehityksen vaikeudet voivat olla syy hakea perheterapiaa. Näitä mahdollisuuksia voidaan tutkia arviointikäyntien yhteydessä.

Vanhempainohjaus

Lapsen ja nuorten kasvaminen ja kehittyminen on jatkuvaa uusien asioiden oppimista ja käsittelyä. Joillekin lapsille voi olla vaikeaa sopeutua tarha- tai kouluyhteisöön, voi esiintyä tunnetaitojen vaikeutta, masentuneisuutta, ylivilkkautta tai oppimishäiriöitä. Tällaisissa tilanteissa vanhemmilta voivat  omat työkalut loppua ratkaista asioita. Lasta ja nuorta voidaan mahdollisesti tukea terapialla, mutta vanhemmat eivät tiedä miten heidän kuuluisi tukea lasta.

Lapsen ja nuoren normaaliin kasvuun ja mahdolllisen yksilöterapian onnistumisen tukemiseksi vanhemmille annetaan vanhempainohjausta, jossa lapsen ongelmia käsitellään osana koko perheen elämäntilannetta. Tavoitteena on, että vanhemmat saavat lisää työkaluja perheen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Vanhempainohjaus voi toteutua kertatapaamisesta useaan tapaamiseen ja ovat kestoltaan 60 tai 90 minuuttia.