Isokatu 19 A 6 | 90100 Oulu
info@instory.fi

Työnohjaus

”Yhdessä asioita tutkien ja jakaen”

Työnohjaus

”Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.” (STOry)

Työnohjaus antaa mahdollisuuden omaan ammatilliseen kasvuun ja ammatillisen kehittymisen arviointiin. Työnohjauksella pyritään lisäämään ammatillista osaamista, työmotivaatiota ja työhyvinvointia sekä ehkäisemään uupumusta, stressiä ja rutinoitumista.

Työnohjaus voi toteutua joko muutaman kerran kohtaamisena tai pitkäkestoisena, useamman vuoden prosessina.

Työnohjauksen muotoja ovat

 • Yksilötyönohjaus
 • Työparin työnohjaus
 • Työyhteisö työnohjaus – saman
  työyhteisön jäseniä, jotka voivat olla eri koulutuksella ja/tai eri
  ammattiryhmistä
 • Ryhmätyönohjaus – voi koostua
  samassa työyhteisössä tai yksinään työskentelevistä henkilöistä, joilla on
  samankaltainen koulutus / tausta (esim. terapeutteja, yrittäjiä ym.)
 • Esimiestyön työnohjaus

Konsultointi – asiantuntijan näkökulma tiettyyn tilanteeseen tai asiaan.

Prosessi / muutostyönohjaus – on avuksi uuden toiminnan kehittämisessä.