Isokatu 19 A 6 | 90100 Oulu
info@instory.fi

Työnohjausta (STOry)

”Itseksi kasvaminen on elämän mittainen matka. Yhdessä asioita tutkien ja jakaen.”

Created with Sketch.

Tuotamme laaja-alaisesti SOTE-työnohjauspalveluita

”Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.” (STOry)

Työnohjauksen palvelutuotteitamme ovat,

  • Yksilötyönohjaus
  • Esimiestyön työnohjaus
  • Työparin työnohjaus
  • Työyhteisö työnohjaus – saman työyhteisön jäseniä, jotka voivat olla eri koulutuksella ja/tai eri ammattiryhmistä
  • Ryhmätyönohjaus – voi koostua samassa työyhteisössä tai yksinään työskentelevistä henkilöistä, joilla on samankaltainen koulutus / tausta (esim. terapeutteja, yrittäjiä ym.)

Työnohjaus antaa mahdollisuuden omaan ammatilliseen kasvuun ja ammatillisen kehittymisen arviointiin. Työnohjauksella pyritään lisäämään ammatillista osaamista, työmotivaatiota ja työhyvinvointia sekä ehkäisemään uupumusta, stressiä ja rutinoitumista.

Työnohjaus voi toteutua joko muutaman kerran kohtaamisena tai pitkäkestoisena, useamman vuoden prosessina.

Konsultointi – asiantuntijan näkökulma tiettyyn tilanteeseen tai asiaan.

Prosessi / muutostyönohjaus – on avuksi uuden toiminnan kehittämisessä.