Isokatu 19 A 6 | 90100 Oulu
info@instory.fi

Psykoterapia

”Itseksi kasvaminen on elämän mittainen matka. Yhdessä asioita tutkien ja jakaen.”

Created with Sketch.

Psykoterapia on asiakkaan ja psykoterapeutin välistä vuorovaikutteista keskustelua. Psykoterapia voi kestää muutamasta kriisikäynnistä useampaan vuoteen.

Jokainen kokee joskus ahdistusta, riittämättömyyttä tai jaksamattomuutta. Kenenkään ihmissuhteet eivät suju ongelmitta, ja elämässä tulee vastaan pettymyksiä. Jos ikävät tunteet vievät ison osan ajatuksista tai rajoittavat toimintakykyä, ne koetaan psyykkisinä ongelmina.Jokaisen ihmisen ongelmien lähtökohta on yksilöllinen ja jokaisen ongelma on yhtä tärkeä hoitaa, oli se minkälainen tahansa. Ammattilaisen kanssa keskustelemaan lähtemiseen ei tarvita kuin oma tunne siitä, että se voisi auttaa. Toinen ihminen kuuntelee puolueettomasti vaikeita asioita, jäsentää, toimii peilinä ja auttaa etsimään uusia näkökulmia.

Tarvitsenko psykoterapiaa?

Jokainen joka tuntee tarvetta keskustella, on tervetullut.

Olemme oman elämämme ja perheemme asiantuntijoita. Elämässämme on kuitenkin paljon tilanteita, jotka edellyttävät muutosta. Psykoterapeutti voi olla tuki ja turva silloin, kun omat voimat eivät enää riitä. Jos elämässään tuntee riittämättömyyttä, epävarmuutta, pelkoa, toivottomuutta, unihäiriöitä, masennusta tai minkäänlaisia tunteita, jotka rajoittavat normaalia elämää, voi ammattilainen auttaa voimavarojen löytämisessä ja asioiden selvittämisessä.

Joskus jo muutama käynti helpottaa pahaa oloa, mutta vaikeiden asioiden ratkaiseminen vaatii yleensä pitkäjänteistä työtä. Säännölliset tapaamiset psykoterapeutin kanssa luovat turvallisuutta ja mahdollistavat positiivisen suunnan säilymisen.