Isokatu 19 A 6 | 90100 Oulu
info@instory.fi

Ryhmäpsykoterapia

”Itseksi kasvaminen on elämän mittainen matka. Yhdessä asioita tutkien ja jakaen.”

Created with Sketch.

Ryhmäpsykoterapia

Ryhmäpsykoterapia on yksilön omien tarpeiden ja ongelmien käsittelyä ryhmässä.

Ryhmäpsykoterapiassa tutkitaan yhdessä, toisten ryhmäläisten ja terapeutin kanssa vuorovaikutuksessa tunteita, ajatuksia siis itselle merkityksellisiä asioita. Usein toisten kautta saa kiinni siitä, mikä on itselle tärkeää. Tämä perustuu siihen, että ihmisillä on taipumus sijoittaa toisiin ihmisiin omia, itselle tunnistamattomia tai kiellettyjä tunteita tai ominaisuuksia, myöskin hyviä ominaisuuksia. Kun tunnistaa itsessään olevia tunteita, ne ovat sen jälkeen paremmin hallittavissa. Ryhmässä huolehditaan siitä, että jokainen pääsee jakamaan omia asioitaan, eikä tule torjutuksi tai väheksytyksi. Ryhmän turvallisessa ilmapiirissä jäsenet voivat omaan tahtiinsa tutustua itseensä.

Tällä hetkellä Instoryssa ei ole toiminnassa yhtään ryhmää. Ryhmän mahdollisuutta kannattaa kuitenkin kysyä, mikäli on lähete ryhmäpsykoterapiaan.